StrandStrand
©Strand
Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Communautair Verkeersbureau van Châtelaillon-Plage
5 Avenue de Strasbourg
Telefoon :05 46 56 26 97
Email : chatelaillon.tourisme@agglo-larochelle.fr
Website : http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

Editorial Manager

Jean-Christophe Mercorelli, directeur van het kuuroord Châtelaillon-Plage

Creatie en hosting van de website

Creatie en hosting
Servers gevestigd in xxx
Raccourci Agency
18 boulevard maréchal Lyautey 17000 La Rochelle
Website: https://www.raccourci.fr

Ontwikkeling

Raccourci Agency
Adres: 18 boulevard maréchal Lyautey 17000 La Rochelle
Website: http://https://www.raccourci.fr

Website-ontwerp, content map en content integratie

Denk aan mijn web

Het schrijven van tekst

Agence les conteurs
Toeristische dienst van de gemeente Châtelaillon-Plage

Communautair Bureau voor Toerisme van Châtelaillon-Plage, Agence les Conteurs, Olivier Pravert, Sam Hammad Photography, Laurinda Hudgens, Kezziahland, shutterstock, Karine Bernard

Gebruiksvoorwaarden

Deze site (http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr) is voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…) voor een beter gebruiksgemak en een meer aangename graphics, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz…

Het Communautair Bureau voor Toerisme van Chatelaillon-Plage maakt gebruik van alle middelen waarover het beschikt om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van zijn websites. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich derhalve te vergewissen van de juistheid van de door de dienstverleners verstrekte informatie en alle door hem nuttig geachte wijzigingen op de site te melden. Zij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Verleende diensten

Alle activiteiten en informatie van de structuur zijn te vinden op onze website www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

Het Communautair Bureau voor Toerisme van Chatelaillon-Plage streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.chatelaillon-plage-tourisme.fr. De informatie op de site www.chatelaillon-plage-tourisme.fr is niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet. Bovendien wordt alle informatie op de www.chatelaillon-plage-tourisme.fr site ter informatie gegeven en kan ze zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd of aangepast worden.

Contractuele beperking van gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een gat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan chatelaillon.tourisme@agglo-larochelle.fr, en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser.

De hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internetnetwerk worden gelegd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Communautair Bureau voor Toerisme van Châtelaillon-Plage.

De volledige inhoud van deze website www.chatelaillon-plage-tourisme.fr, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van de structuur, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerstructuren of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Communautair Verkeersbureau van Chatelaillon-Plage. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.