StrandStrand
©Strand

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevensbescherming

De informatie die het Communautair Bureau voor Toerisme van Chatelaillon-Plage verzamelt, is afkomstig van de vrijwillige communicatie door natuurlijke personen bij het invoeren van de informatie op de online formulieren die beschikbaar zijn op deze site. Het facultatieve of verplichte karakter van de gegevens wordt op elk formulier aangegeven.

Het Communautair Bureau voor Toerisme van Châtelaillon-Plage verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd vanaf deze site, in overeenstemming is met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, alsmede met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is op 25 mei 2018. Derhalve worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij direct op het gegevensinvoerformulier anders is bepaald.

Elk formulier beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke en geeft met name aan:

  • de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld;
  • het verplichte of facultatieve karakter van de voor het beheer van uw verzoek ingevoerde gegevens;
  • de personen die gemachtigd zijn kennis te nemen van de ingevoerde informatie;
  • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens worden bewaard;
  • uw rechten op het gebied van informatietechnologie en burgerlijke vrijheden en hoe u deze kunt uitoefenen bij de CNIL of de Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die worden aangeboden op de site van het Communautair Bureau voor Toerisme van Châtelaillon-Plage worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen de gemeenschap in staat de verzoeken die worden ontvangen in haar computerapplicaties te beheren.

Overeenkomstig de artikelen 15 en volgende van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de artikelen 39 en volgende van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, kunt u mededeling en, indien nodig, rectificatie of schrapping van de informatie verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 38 van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, kunt u zich, om gerechtvaardigde redenen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer de verwerking aan een wettelijke verplichting beantwoordt of wanneer dit recht van verzet opzij is gezet door een uitdrukkelijke bepaling van de wet die de verwerking toelaat.

Op uw verzoek kan u een kopie van uw persoonsgegevens worden verstrekt. De Communauté d’Agglomération de La Rochelle heeft echter de mogelijkheid zich te verzetten tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren, met name door hun aantal, hun repetitieve of systematische karakter.

Verzoeken tot uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, verzet en schrapping kunnen worden gedaan :

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

6, rue Saint Michel

BP 1287

17086 La Rochelle Cedex 02

Verzoeken om klachten bij de toezichthoudende autoriteit kunnen op het volgende adres worden ingediend

    cnil.fr

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google Analytics-cookies uitschakelen door onderaan de pagina de link “Cookiebeleid” te selecteren.

Deze site gebruikt als alternatief de Matomo analytics tool. Ook hiervoor worden cookies gebruikt, maar deze slaan uw IP-adres niet op. Hun gegevens worden doorgegeven en opgeslagen door de Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

Geolocatie (in afwachting van Loopi en Modalis)

Deze site zal u waarschijnlijk uitnodigen uw locatie mee te delen om u routeberekeningsfuncties aan te bieden of om het meest geschikte vervoermiddel te bepalen, evenals afstanden en reistijden. U kunt de toegang tot uw locatiegegevens op elk moment uitschakelen in de instellingen van uw browser of smartphone.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door de website op uw computer wordt geplaatst, om informatie over u op te slaan (bijvoorbeeld: wachtwoord voor halfautomatische invoer, gebruikte taal, bezochte pagina’s van de site, enz.)

Uw sporen, uw rechten

Voor alles wat u moet weten over cookies, uw sporen, uw rechten, kunt u terecht op de gespecialiseerde rubriek op de website van de CNIL.

Hoe beheert u uw voorkeuren

.
De gebruiker kan zich verzetten tegen het opslaan van cookies, of gewaarschuwd worden voordat hij cookies accepteert, door zijn computer op de volgende manier in te stellen: